JVNET株式会社 : ベトナム人研修生・技術者の育成・送り出し機関ならJVNET! ベトナム, 外国人, 研修生, 制度, 技術者, 送り出し機関, 情報, 派遣機関, 教育, hochiminh, hanoi, ハノイ, ホーチミン, 派遣, 人,研修生,技能実習生,送出し,派遣,エンジニア,高度人材,教育,派遣元,期間
Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Kỹ thuật và Nhân lực Quốc tế
Địa chỉ : 44 Trần Cung - Cổ Nhuế - Từ Liêm Hà Nội - Việt Nam
Tel:+84-43-7556251 , Fax:+84-43-7556254 , E-mail: info@jvnet.com.vn
Giới thiệu
Công ty JVNET có trụ sở chính tại số 30 Trần Cung, Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Công ty được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (XKLĐ) số 160/BLĐTBXH-GP ngày 03/10/2008.
Thông tin tuyển dụng lao động tại Nhật Bản
Điện thoại tư vấn : (+84)-4-3755-6251
サイト内検索
会社概要
技能実習生送り出し事業
お問い合わせ
HOME
会社概要
技能実習生送り出し事業
JVNET溶接育成センター
ベトナム国ってどんな国?
お問い合わせ
HOME > TOPICS
提供禁止・制限などの製品とサービスを規定=越政令草案
12日のベトナム共産党中央機関紙ダンコンサン(電子版)によると、同国で提供を禁止・制限するまたは条件を満たした場合に提供できる製品・サービスのリストが作成された。 提供を禁止・制限するまたは条件を満たした場合に提供できる製品・サービスについての貿易法における複数の条項の詳細規定に関する政令草案によると、提供禁止項目に6品目の製品と5種類のサービス、提供制限項目に1品目の製品と3種類のサービス、条件を満たした場合に提供できる項目に7品目の製品と11種類のサービスを追加すると規定した。 ただ、この規定の実行性については専門家および企業からの疑問がある。また、同国では世界貿易機関(WTO)加盟以降、海外との競争が激化しており、国内企業保護の観点が必要である。
Other news
ベトナム, 外国人, 研修生, 制度, 技術者, 送り出し機関, 情報, 派遣機関, 教育, hochiminh, hanoi, ハノイ, ホーチミン, 派遣, 人,研修生,技能実習生,送出し,派遣,エンジニア,高度人材,教育,派遣元,期間