JVNET株式会社 : ベトナム人研修生・技術者の育成・送り出し機関ならJVNET! ベトナム, 外国人, 研修生, 制度, 技術者, 送り出し機関, 情報, 派遣機関, 教育, hochiminh, hanoi, ハノイ, ホーチミン, 派遣, 人,研修生,技能実習生,送出し,派遣,エンジニア,高度人材,教育,派遣元,期間
Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Kỹ thuật và Nhân lực Quốc tế
Địa chỉ : 44 Trần Cung - Cổ Nhuế - Từ Liêm Hà Nội - Việt Nam
Tel:+84-43-7556251 , Fax:+84-43-7556254 , E-mail: info@jvnet.com.vn
Giới thiệu
Công ty JVNET có trụ sở chính tại số 30 Trần Cung, Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Công ty được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (XKLĐ) số 160/BLĐTBXH-GP ngày 03/10/2008.
Thông tin tuyển dụng lao động tại Nhật Bản
Điện thoại tư vấn : (+84)-4-3755-6251
サイト内検索
会社概要
技能実習生送り出し事業
お問い合わせ
HOME
会社概要
技能実習生送り出し事業
JVNET溶接育成センター
ベトナム国ってどんな国?
お問い合わせ
HOME > TOPICS
食品重要品目市場安定化に関する会議を開催=越ホーチミン市人民委員会
10日付のベトナム紙ラオドンによると、ホーチミン市人民委員会は9日、2011年のテト(ベトナム正月)までの食品市場の重要品目安定化プログラムに関する会議を開催した。 年末までのプログラムの対象はコメや肉、砂糖、野菜など。11年のテト食品市場安定化プログラムでは、米・もち米(9000トン)や砂糖(4200トン)、牛肉・豚肉(8000トン)、鶏肉(3100トン)、加工食品(3000トン)などが指定された。 同プログラムに参加する企業の指定品目の価格は10%低くなり、品質と提供量が確保される。また、各参加企業は、銀行から借り入れを行う際、10カ月間の利子を免除される優遇対象となる。
Other news
ベトナム, 外国人, 研修生, 制度, 技術者, 送り出し機関, 情報, 派遣機関, 教育, hochiminh, hanoi, ハノイ, ホーチミン, 派遣, 人,研修生,技能実習生,送出し,派遣,エンジニア,高度人材,教育,派遣元,期間